Úvodní strana   >   Informace   >   Příspěvky 2023/2024

Pokyny k hrazení oddílových příspěvků v roce 2023/2024

v roce 2023/2024 držíme přípěvky na stejné úrovni jako v minulém roce

 . 

(ODDIL JUDO - benjamínci, mláďata, přípravka, žáci, pokročilí, dospělí)

 

Výše členských příspěvků oddílu juda se v roce 2023/2024 stanovuje na:

 .

1.800,- Kč/rok. Každý další sourozenec hradí 900,- Kč / rok.

Jednorázový registrační poplatek pro nového člena: 300 Kč/jednorázově

Pokyny k platbě Vám přijdou ze systému SPORTLYZER (nehraďte dříve) na email.

Členské příspěvky budou hrazeny výhradně na účet oddílu č. 197035134/0300, a to v termínu NEJPOZDĚJI do 30. 11. 2023 (prosíme o dodržení tohoto termínu)

 .

Pokyny k hrazení oddílových příspěvků skupiny MINIJUDO na rok 2023/2024

 .

 Oddílový příspěvek ……………………………………………………………      1.100,- Kč/rok

 Každý další sourozenec v MINIJUDU: ....................................         600,- Kč/rok

 Jednorázový registrační poplatek pro nového člena: ...............      300,- Kč/ jednorázově

 .

Vyčkejte na doručení pokynů k platbě ze systému SPORTLYZER na e-mail.

.

Řešení přihlášky a registrace v naběhlé sezóně

.

Jednorázový registrační poplatek pro nového člena: ...............      300,- Kč/ jednorázově

Registrace od září do konce března: hradí se registrace + celý roční členský příspěvek

Registrace od dubna do června: hradí se jen registrační poplatek

 .

Příspěvek:

- zajišťuje základní pojištění člena (licence ČSJu)

- umožňuje využívání všech tréninkových jednotek klubu (až 5x týdně)

- umožňuje členů a jejich rodinným příslušníkům využívat zdarma bazén

- umožňuje využívat zdarma posilovnu klubu (platí i pro rodiče)

- umožňuje se účastnit turnajů ČSJu, tréninkových srazů a soustředění

- skládá se ze dvou částí: příspěvek do klubu, příspěvek do ČSJu (Český svaz JUDO)

- členský příspěvek a registrační poplatek hradí všichni včetně trenérů

- dle stanov je uhrazený členský příspěvek nevratný

.

PODPORA POTŘEBNÝM

.

Máte doma sportovce, kterému je 6-18 let, ale financování jeho sportovní aktivity je pro Vás problém?

Nevíte nebo nejste si jistí, zda můžete o příspěvek žádat?

Přečtěte si následující otázky a pokud alespoň jednou odpovíte ANO, tak se nebojte vyplnit a odeslat formulář, který naleznete níže v odkaze:

Pobíráte přídavek na dítě nebo jinou sociální podporu? Vyrůstá dítě v dětském domově? Máte dítě v pěstounské péči? Jste rodič samoživitel? Ocitli jste se vinou mimořádných okolností v tíživé sociální situaci?

.

http://nadace.olympic.cz/potrebuji-pomoc/

.

Nebojte se s námi jednat o možném odkladu nebo snížení příspěvku v případě tíživé finanční situace. Všechno se dá řešit. Rádi Vám pomůžeme. Jsme sportovní klub. U nás je na prvním místě sport a přátelství mezi lidmi.

 

POZOR

Závodit můžete nejdříve po uplynutí roku od registrace v systému ČSJu.

Všichni sportovci musí mít platnou lékařskou prohlídku, která platí obvykle jeden rok, v případě prohlídky sportovního lékaře dva roky.

Trenéři vám předají formulář potvrzení o lékařské prohlídce, který necháte orazítkovat lékařem a potvrzení přinesete trenérům na trénink.

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)