Úvodní strana   >   Informace   >   Příspěvky 2021/2022

Pokyny k hrazení oddílových příspěvků v roce 2021/2022

(ODDIL JUDO - benjamínci, přípravka 2, žáci, pokročilí, dospělí)
Výše členských příspěvků oddílu juda se v roce 2021/2022 stanovuje na:

1.500,- Kč/rok. Každý další sourozenec hradí 750,- Kč / rok.

Pokyny k platbě Vám příjdou ze systému SPORTLYZER (nehraďte dříve) na email.

Členské příspěvky budou hrazeny výhradně na účet oddílu č. 197035134/0300, a to v termínu NEJPOZDĚJI do 30. 11. 2021 (prosíme o dodržení tohoto termínu)
Pokyny k hrazení oddílových příspěvků MINIJUDO na rok 2021/2022

(ODDIL MINIJUDO)

 

Oddílový příspěvek ………………………………………………..  1.000,- Kč/rok

 Každý další sourozenec v MINIJUDU: ....................................     500,- Kč/rok

Vyčkejte na doručení pokynů k platby ze systému SPORTLYZER na email.


Příspěvek:

- zajišťuje základní pojištění člena (licence ČSJu)

- umožňuje využívání všech tréninkových jednotek klubu (až 5x týdně)

- umožňuje využívat posilovnu klubu (platí i pro rodiče)

- umožňuje se účastnit turnajů ČSJu, tréninkových srazů a soustředění

- skládá se ze dvou částí: příspěvek do klubu, příspěvek do ČSJu (Český svaz JUDO)

- členský příspěvek hradí všichni včetně trenérů

- dle stanov je uhrazený členský příspěvěk nevratný

PODPORA POTŘEBNÝM

 

Máte doma sportovce, kterému je 6-18 let, ale financování jeho sportovní aktivity je pro Vás problém?

Nevíte nebo nejste si jistí, zda můžete o příspěvek žádat?

Přečtěte si následující otázky a pokud alespoň jednou odpovíte ANO, tak se nebojte vyplnit a odeslat formulář, který naleznete níže v odkaze:

Pobíráte přídavek na dítě nebo jinou sociální podporu? Vyrůstá dítě v dětském domově? Máte dítě v pěstounské péči? Jste rodič samoživitel? Ocitli jste se vinou mimořádných okolností v tíživé sociální situaci?

http://nadace.olympic.cz/potrebuji-pomoc/

.

POZOR

Závodit můžete nejdříve po uplynutí roku od registrace v systému ČSJu.

Všichni sportovci musí mít platnou lékařskou prohlídku, která platí vždy jeden rok.

Trenéři vám předají formulář potvrzení o lékařské prohlídce, který necháte orazítkovat lékařem a potvrzení přinesete trenérům na trénink.

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)