Úvodní strana   >   Informace   >   Příspěvky 2019/2020

Pokyny k hrazení oddílových příspěvků na rok 2019/2020

(ODDIL JUDO)
Výše členských příspěvků oddílu juda se v roce 2019/2020 nemění.

Zůstává částka 1.400,- Kč/školní rok. Každý další sourozenec hradí 700,- Kč /školní rok.

Členské příspěvky budou hrazeny výhradně na účet oddílu č. 197035134/0300, a to v termínu NEJPOZDĚJI do 31. 10. 2019 (prosíme o dodržení tohoto termínu)

Při platbě uvádějte:

- variabilní symbol: rodné číslo člena.

- Specifický symbol: 2019

- Do poznámky k platbě (popis příkazce) uveďte jméno a příjmení člena.
Pokyny k hrazení oddílových příspěvků MINIJUDO na rok 2019/2020

(ODDIL MINIJUDO)

 

1. Registrace člena u ČSJu …………………………………………. 100,- Kč

2. Oddílový příspěvek ………………………………………………..  800,- Kč/školní rok

     Celkem k úhradě: ......................................................  900,- Kč/školní rok

     Každý další sourozenec v MINIJUDU: ........................  500,- Kč/školní rokPři platbě uvádějte:

- variabilní symbol: rodné číslo člena

- Specifický symbol: 2019

- Do poznámky k platbě (popis příkazce) uveďte (MINIJUDO + jméno a příjmení člena).Příspěvek:

- zajišťuje základní pojištění člena (licence ČSJu)

- umožňuje využívání všech tréninkových jednotek klubu (až 5x týdně)

- umožňuje využívat posilovnu klubu (platí i pro rodiče)

- umožňuje se účastnit turnajů ČSJu, tréninkových srazů a soustředění

- skládá se ze dvou částí: příspěvek do klubu, příspěvek do ČSJu (Český svaz JUDO)

- členský příspěvek hradí všichni včetně trenérů

- dle stanov je uhrazený členský příspěvěk nevratný

POZOR

Závodit můžete nejdříve po uplynutí roku od registrace v systému ČSJu.

Všichni sportovci musí mít platnou lékařskou prohlídku, která platí vždy jeden rok.

Trenéři vám předají formulář potvrzení o lékařské prohlídce, který necháte orazítkovat lékařem a potvrzení přinesete trenérům na trénink.

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)