Úvodní strana   >   Informace   >   Příspěvky 2017/2018

Pokyny k hrazení oddílových příspěvků na rok 2017/2018

Výše členských příspěvků oddílu juda se v roce 2017/2018 nemění.

Zůstává částka 1.400,- Kč/školní rok. Každý další sourozenec hradí 700,- Kč /školní rok.

Členské příspěvky budou hrazeny výhradně na účet oddílu č. 197035134/0300, a to v termínu nejpozději do 31. 10. 2017.

Při platbě uvádějte:

- variabilní symbol: rodné číslo člena.

- Specifický symbol: 2017.

- Do poznámky k platbě (popis příkazce) uveďte jméno a příjmení člena.

Členský příspěvek:

- zajišťuje základní pojištění člena (licence ČSJu)

- umožňuje využívání všech tréninkových jednotek klubu (až 4x týdně)

- umožňuje využívat posilovnu klubu (platí i pro rodiče)

- umožňuje se účastnit turnajů ČSJu, tréninkových srazů a soustředění

- skládá se ze dvou částí: příspěvek do klubu, příspěvek do ČSJu (Český svaz JUDO)

- členský příspěvek hradí všichni včetně trenérů 

POZOR

Závodit můžete nejdříve po uplynutí roku od registrace v systému ČSJu.

Všichni sportovci musí mít platnou lékařskou prohlídku, která platí vždy jeden rok.

Trenéři vám předají formulář potvrzení o lékařské prohlídce, který necháte orazítkovat lékařem a potvrzení přinesete trenérům na trénink.

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)