Úvodní strana   >   Informace   >   Důležité dokumenty

Stanovy ČSJu: http://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/lexikon/STANOVY_CSJu.pdf

Zkušební řád  ČSJu: http://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/kolegium_danu/zkusebni_rad/2017-Zkusebni_rad.pdf

Pravidla juda: http://www.czechjudo.org/lexikon-juda-pravidla-juda

Vzor čestného prohlášení o zdravotním stavu: http://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/stk/Formul%C3%A1%C5%99e/%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)