Úvodní strana   >   Impresum a ochrana osobních údajů

Impresum

Tato webová stránka byla vytvořena s nejvyšší mírou pečlivosti. Nicméně, ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. neručí a nenese odpovědnost za správnost a úplnost prezentovaných informací ani za obsah webových stránek vlastněných třetími stranami, z kterých lze přistupovat pomocí hypertextového odkazu. ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. rovněž nenese odpovědnost za jakékoli škody, včetně ušlého zisku, vyplývající z použití informací, které lze nalézt na těchto webových stránkách.

ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s.si vyhrazuje právo měnit a doplňovat informace obsažené v tomto sdělení. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy. Reprodukce těchto stránek a využívání textů, obrázků, grafiky, log nebo animací vyžaduje předchozí souhlas ze strany ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s.. Informace a jejich využití se řídí výhradně českým právem. Místo plnění a soudních pravomocí je Brno.

Ochrana osobních údajů

Naše webové stránky poskytují informace našim členům a další zainteresovaným stranám. Každý návštěvník může využít naše webové stránky, aniž by musel zadávat nebo zanechat své osobní údaje. Prosím kontaktujte nás, kdykoli máte dotazy, které nejsou zodpovězeny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto stránkách:

Anonymní sběr dat

Informace o návštěvě našich webových stránek jsou zaznamenávány příslušným poskytovatelem internetu, sběr těchto informací je prováděn anonymně. Takže žádná informace nemůže zpětně vysledovat jakoukoli osobu (např. typ/verze prohlížeče, čas strávený na serveru, průměrný čas strávený na webových stránkách). IP adresa počítače v celém svém rozsahu není námi zaznamenávána, totožnost příslušného vlastníka tak nelze určit.

 

Cookies

Pokud jsou používány Cookies v různých částech našich webových stránek, umožňují, aby naše stránky byly více uživatelsky přívětivé a bezpečné. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači ve vašem prohlížeči. Cookies používané na našich stránkách jsou takzvané relace cookies, to znamená, že mohou být automaticky smazány na konci vaší návštěvy prostřednictvím vhodného nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Naše cookies nezpůsobí žádné škody na vašem počítači a neobsahují žádné viry. Nepřenášejí žádné vaše osobní údaje.

 

Shromažďování osobních dat

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolného souhlasu našich členů při  registraci členství.  Tito lidé dali souhlas, že jejich údaje mohou být využity k určenému účelu, přičemž mají možnost svůj souhlas kdykoli odvolat. Jejich osobní údaje jsou využívány jen v nezbytném rozsahu a ke stanovenému účelu dle stanov ODDILU JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s.

Data budou sdělena vládním orgánům nebo jiným státním autoritám pouze pokud to vyžaduje právo ČR. Údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Budeme prosazovat dodržování  zákonných práv našich členů tak, aby mohla být jejich data opravena, zrušena nebo zablokována. Mohou kdykoliv s účinností do budoucna odvolat svůj souhlas pro uložení jejich dat.

 

Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Nemáme žádný vliv na aktuální obsah těchto webových stránek a způsobu, jakým jsou řízeny. Nejsme zodpovědní za ochranu soukromí nebo obsah těchto webových stránek.

 

 

Bezpečnost

Uplatňujeme veškerá vhodná technická a organizační postupy k ochraně obsahu našich webových stránek a proti neúmyslnému či nelegálnímu smazání, manipulaci, zneužití přístupu či jiného zneužívání. Nicméně, mějte na paměti, že celková bezpečnost při používání internetu nemůže být zcela zajištěna.

 

ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNCE z.s.

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)